Mobile down

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Η Ενδοδοντία, είναι ο τομέας της οδοντιατρικής, ο οποίος ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των βλαβών του πολφού (κοινώς απονευρώσεις), καθώς και των πολφικής αιτιολογίας βλαβών των περιοδοντικών και περιακρορριζικών ιστών.

 Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας, είναι η διατήρηση του δοντιού στο στόμα και η αποφυγή της εξαγωγής.

Στο Samos Dental Experts  με την χρήση των Laser, επιτυγχάνουμε ασφαλείς και γρήγορες απονευρώσεις.

  • Απολύμανση και αποστείρωση του ριζικού σωλήνα ή των ριζικών σωλήνων με διακλυσμούς, αλλά και τη χρήση του laser για καλύτερα αποτελέσματα
  • Θεραπεία συριγγίων
  • Διάνοιξη-παροχέτευση αποστήματος
  • Θεραπεία περιακρορριζίτιδας και οξέος οδοντοφατνιακού αποστήματος με συνδυασμό Laser και ενδοδοντικής θεραπείας.

Το Samos Dental Experts είναι εφοδιασμένο με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως ανιχνευτή ακρορριζίου, ειδικό μοτέρ ενδοδοντίας, σύστημα θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας, Laser.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενδοδοντική θεραπεία, ή αλλιώς απονεύρωση, είναι μια αναγκαία οδοντιατρική πράξη, προκειμένου να διατηρηθεί κάποιο δόντι στον οδοντικό φραγμό του ασθενούς και να αποφευχθεί η απώλειά του με εξαγωγή. Στόχος, είναι  η θεραπεία των λοιμώξεων ή καταγμάτων των δοντιών, όταν αυτά επηρεάζουν τον πολφό (νεύρα) και τους περιακρορριζικούς ιστούς του δοντιού, προκαλώντας φλεγμονή και μόλυνση. Η ενδοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη, διότι οι παθήσεις αυτές δεν μπορούν να θεραπευτούν μόνο με φαρμακευτικές αγωγές.

Ο πιο σημαντικός λόγος που γίνεται απονεύρωση, είναι η μόλυνση των ζωτικών οργάνων (πολφοί) στο εσωτερικό του δοντιού. Στο σημείο αυτό, υπάρχουν νεύρα και αγγεία και όταν τα μικρόβια εισχωρήσουν μέσα στο δόντι, δημιουργούν φλεγμονή. Η φλεγμονή αυτή, αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως μέσω της απονεύρωσης, μπορεί να επεκταθεί γύρω από το δόντι και να δημιουργήσει πρήξιμο και πόνο.

Τα νεύρα μολύνονται, όταν μία εξωτερική βλάβη του δοντιού εκθέτει την εσωτερική του πλευρά σε βακτήρια, με συνέπεια να δημιουργηθεί φλεγμονή.

Οι αιτίες που οδηγούν στην απονεύρωση είναι:

  • Εκτεταμένη τερηδόνα
  • Κάταγμα από σκληρή τροφή ή τραυματισμός του δοντιού
  • Μεγάλα σφραγίσματα
  • Σε πολλές περιπτώσεις στραβών δοντιών

Η απονεύρωση, πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, με τοπική αναισθησία της περιοχής που εντοπίζεται το δόντι που χρειάζεται θεραπεία. Αρχικά, το δόντι απομονώνεται με χρήση  ελαστικού απομονωτήρα, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποστείρωση του πεδίου. Στη συνέχεια,  απομακρύνεται η τερηδόνα (αν υπάρχει) από το δόντι και γίνεται η διάνοιξη του δοντιού, μέσω μιας μικρής κοιλότητας πάνω από τη θέση από όπου βρίσκεται ο πολφός, για να αφαιρεθεί ο κατεστραμμένος ή νεκρός πολφός των ριζικών σωλήνων των δοντιών. Με την κατάλληλη χημικό – μηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων ( ριζών ) , με ειδικά φάρμακα και με τη χρήση Laser , επιτυγχάνεται η πλήρης αποστείρωση των ριζών , ώστε να γίνει η ερμητική έμφραξή τους με γουταπέρκα και ειδικό φύραμα , με σκοπό την αποφυγή της επαναμόλυνσης του συγκεκριμένου δοντιού.

Τα πιο συχνά συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται όταν χρειαζόμαστε απονεύρωση είναι κυρίως ο πόνος και το οίδημα (πρήξιμο). Επίσης, αρκετά συχνά, ενδέχεται η φλεγμονή να βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και να μην παρουσιάζονται τόσο έντονες ενοχλήσεις, ωστόσο, καθώς η μόλυνση επεκτείνεται,  μπορεί  ακόμη και να προκαλέσει παραμόρφωση του προσώπου του ασθενούς και  πόνο κατά τη μάσηση ή στην διάρκεια κατανάλωσης κάποιου κρύου ή ζεστού ροφήματος,

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το αν ο πολφός είναι ζωντανός, όπου σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται λιγότερες συνεδρίες, ή αν το δόντι είναι νεκρωμένο, ενδεχομένως θα χρειαστούν περισσότερες επισκέψεις στον οδοντίατρο.

Εξαιτίας της φλεγμονής των ιστών, συχνά ο ασθενής νιώθει  δυσφορία για κάποιες μέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.  Συνήθως, ο οδοντίατρος χορηγεί αντιφλεγμονώδη ή αναλγητικά φάρμακα για να περιορίσει τον πόνο. Είναι σημαντικό ο ασθενής να αποφύγει το μάσημα σκληρών τροφών, μέχρι να επιτευχθεί η τελική αποκατάσταση του δοντιού του.

Όπως και σε όλες σχεδόν τις οδοντιατρικές υπηρεσίες, το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Το κόστος της απονεύρωσης δεν είναι  ίδιο για όλα τα δόντια, καθώς καθορίζεται από την κατάσταση του δοντιού, τον αριθμό των ριζών και τέλος από τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε όλη τη διαδικασία θεραπείας.